Πολιτική Απορρήτου

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της BLUESTREAM SOLUTIONS  ΕΠΕ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, αναδημοσίευση, διανομή και τροποποίηση τμηματικά ή περιληπτικά από τον οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της BLUESTREAM SOLUTIONS  ΕΠΕ.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου - Εισαγωγή

Η εταιρεία BlueStream Solutions ΕΠΕ, εφεξής BLUESTREAM, ιδρύθηκε το 2008 στη Θεσσαλονίκη και είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος πάροχος υπηρεσιών, που προσφέρει υπηρεσίες υποδομής τόσο on-premise όσο και υπηρεσίες multi-cloud. H BLUESTREAM σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου της και τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται.

Το  έγγραφο αυτό αποτελεί σημείο ενημέρωσης των υποκείμενων των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 και 14 του Τμήματος 2 του 2016/679 Κανονισμού ΕΕ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - General Data Protection Regulation, εφεξής GDPR). Αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο για την ανάγνωση αυτής της πολιτικής σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο. Η BLUESTREAM προσπαθεί να αποτυπώσει με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο  ζητήματα όπως:

 • Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζεται μέσω του ιστότοπου.
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών.
 • Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούνται τα δεδομένα στα συστήματα της.
 • Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και πως μπορούν να τα ασκήσουν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» για τα προσωπικά δεδομένα στον ιστότοπο www.bluestream.gr είναι η εταιρεία με την επωνυμία BLUESTREAM SOLUTIONS ΕΠΕ, με Α.Φ.Μ. 998071751  και ΔOY Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία εδρεύει στο 10ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης - Θέρμης, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με email info@bluestream.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2310 474296, η οποία αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου. Η BLUESTREAM δηλώνει ότι για σκοπούς άσκησης δραστηριοτήτων της εταιρείας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου της, σύμφωνα πάντοτε με τον 2016/679 Κανονισμός ΕΕ. Όλα τα ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά μέσω του email: dpo@bluestream.gr.

Σκοπός Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς  τρόπους ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Η BLUESTREAM για να προβεί σε ενέργειες πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, για την επικοινωνία με τον επισκέπτη του ιστότοπου που έχει αφήσει κάποιο μήνυμα απαιτείται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email.

Νόμιμη Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Η BLUESTREAM κατά την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της, φροντίζει να μην προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των επισκεπτών του ιστότοπου. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο όταν υπάρχει λόγος που προβλέπεται από τη νομική βάση. Συγκεκριμένα, όταν υπάρχει νόμιμο συμφέρον της εταιρείας ή νομική υποχρέωση ή η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Για παράδειγμα, για την χρήση της φόρμας επικοινωνίας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει δοθεί σαφή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα στον ιστότοπο www.bluestream.gr. Συγκεκριμένα:

 • Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, τα οποία  που καταχωρεί ο επισκέπτης του ιστότοπου στην ειδική Φόρμα Επικοινωνίας ώστε να έρθει σε επαφή με την BLUESTREAM.
 • Συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να περιέχονται σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνίας (email) που μπορεί να σταλεί από τον επισκέπτη του ιστότοπου στην BLUESTREAM.
 • Συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, τα οποία καταχωρεί ο επισκέπτης του ιστότοπου στην ειδική Φόρμα Καμπάνιας.
 • Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση IP κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο.

Είδη Προσωπικών Δεδομένων

Η BLUESTREAM συλλέγει μόνο όσα δεδομένα είναι απαραίτητα και αυτό συμβαίνει μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να το κάνει. Συγκεκριμένα:

Για την επικοινωνία των επισκεπτών του ιστότοπου με την εταιρεία υπάρχει η «Φόρμα Επικοινωνίας». Τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται για την επικοινωνία αυτή είναι το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email ώστε η BLUESTREAM να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου σχετικά με το μήνυμα που αφήνει. Η BLUESTREAM επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης του υποκείμενου των δεδομένων και εφόσον τα έχει χορηγήσει.

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να συλλέγονται όταν ο επισκέπτης επιλέξει ως τρόπο επικοινωνίας την αποστολή email. Σε αυτή τη περίπτωση συλλέγονται όσα προσωπικά δεδομένα επιλέξει ο επισκέπτης του ιστότοπου να συμπεριλάβει στο email του, όπως για παράδειγμα όνομα, επώνυμο, email ή και τηλέφωνο.

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα μέσω προωθητικής καμπάνιας που λαμβάνει χώρα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο όπως  για παράδειγμα το LinkedIn. Δηλαδή, κάποια δημοσίευση ενημερωτική ή διαφημιστική της BLUESTREAM, παραπέμπει τον χρήστη να συνδεθεί στον ιστότοπο της και να συμπληρώσει τα προσωπικά του δεδομένα. Συγκεκριμένα:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Τηλέφωνο και Email επικοινωνίας
 • Γλώσσα επικοινωνίας (Ελληνική ή Αγγλική)
 • Επαγγελματικός Τίτλος
 • Εταιρεία
 • Τεχνολογικές περιοχές ενδιαφέροντος ή άλλη πληροφορία ανάλογη της προωθητικής καμπάνιας. 

Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται ώστε η BLUESTREAM να έρθει σε επικοινωνία με το υποκείμενο για τα συγκεκριμένα τεχνολογικά ενδιαφέροντα του. Η BLUESTREAM θα ενημερώσει το υποκείμενο για σχετικά προϊόντα ή προωθητικές ενέργειες ή ειδικές προσφορές ή για να παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Η BLUESTREAM επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης του υποκείμενου των δεδομένων και εφόσον τα έχει χορηγήσει.

Η επίσκεψη στον ιστότοπο της BLUESTREAM συνεπάγεται με τον εντοπισμό της διεύθυνσης IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή άλλη συσκευή αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στον ιστότοπο, ο οποίος οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο. Επίσης, συλλέγεται η πληροφορία για τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα (Operating System) της συσκευής. Οι πληροφορίες αυτές δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη άμεσα και συλλέγονται για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα σχετικά με ζητήματα ασφάλειας του διαδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του ιστότοπου και δεν απαιτούν την λήψη της συγκατάθεσης του επισκέπτη.

Η BLUESTREAM δεν προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε παιδιά και ανήλικους. Όλες οι δράσεις της εταιρείας απευθύνονται σε κοινό ενηλίκων. Η εταιρεία δεν συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με παιδιά ή ανήλικους μέσω του ιστότοπου.

Η BLUESTREAM δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα σχετικά με την υγεία, γενετικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Στον ιστότοπο δεν λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ και η BLUESTREAM δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο ιστότοπος αυτός μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει για την πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους. Η BLUESTREAM δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενων άλλων ιστότοπων που δεν ανήκουν σε αυτή.

Ο ιστότοπος της BLUESTREAM χρησιμοποιεί Cookies. Για πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, ανατρέξτε στην «Πολιτική Cookies».

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της BLUESTREAM και μόνο στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Τυχόν συνεργάτες που θα χρειαστεί να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια παροχής υπηρεσιών στην BLUESTREAM όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων ή διαχειριστές ιστοσελίδων, δεσμέυονται με ειδική σύμβαση εμπιστευτικότητας για την προστασία του απορρήτου και των επικοινωνιών, καθώς και για την τήρηση των πολιτικών ασφαλείας της BLUESTREAM και την συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό GDPR. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μοιράζονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς ή προωθητικούς σκοπούς.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστότοπου δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται και διατηρούνται όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται  για έξι (6) μήνες μετά την τελευταία επικοινωνία. Επίσης, διαγράφονται νωρίτερα λόγω ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Δικαιώματα του Υποκειμένου

Στην BLUESTREAM, τα υποκείμενα των δεδομένων (φυσικά πρόσωπα) απολαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας (άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ): είναι το δικαίωμα του υποκειμένου να γνωρίζει ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα του, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Η BLUESTREAM παρέχει σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): είναι το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία διαθέτει η BLUESTREAM και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 ΓΚΠΔ):  είναι το δικαίωμα του υποκειμένου όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση του και έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ελεύθερα, χωρίς να θιγεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού ανακαλέσει.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ): είναι το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): είναι το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία. Το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση, όπως για παράδειγμα υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο ή το δημόσιο συμφέρον.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ): είναι το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους ή η επεξεργασία είναι παράνομη ή τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ): είναι το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η BLUESTREAM παρέχει τη φορητότητα των δεδομένων δωρεάν, σε μορφή που θα επιτρέπει στο υποκείμενο να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσει και να τα επεξεργαστεί με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, παρέχεται η διαβίβαση των δεδομένων απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ): είναι το δικαίωμα του υποκειμένου να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την BLUESTREAM, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ : είναι το δικαίωμα του υποκειμένου να υποβάλει  καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), website: www.dpa.gr , email: complaints@dpa.gr και τηλ: 210 6475600 . Η ΑΠΔΠΧ συνιστά πρώτα την επαφή με τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ή παραπόνου.

Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων

Η άσκηση των δικαιωμάτων ή ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του ιστότοπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: dpo@bluestream.gr . Τα αιτήματα ικανοποιούνται εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή τους. Η BLUESTREAM καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Απαντήσεις στα αιτήματα και σχετικές πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα. Για την άσκηση των δικαιωμάτων απαιτείται ταυτοποίηση.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η BLUESTREAM έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 27001 και διαθέτει ένα εκτεταμένο και ισχυρό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών που αποτελείται από μια τεράστια γκάμα πολιτικών, διαδικασιών, ελέγχων και μέτρων. Η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών της είναι το θεμέλιο που συνδέει όλες τις άλλες πολιτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων. Η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα φυσικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέτρα όπως κρυπτογράφηση, κωδικοί πρόσβασης, περιορισμένη πρόσβαση υπαλλήλων και συμβάσεις εμπιστευτικότητας χρησιμοποιούνται όπου κρίνεται αναγκαίο.

Η BLUESTREAM καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα να παραμένουν ασφαλή και να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η καταστροφή ή αλλοίωση τους. Όμως ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα φυσικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων με αθέμιτους σκοπούς.

Πληροφορίες Έκδοσης

Η παρούσα δήλωση ενημερώνεται ανά διαστήματα. Η BLUESTREAM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας πολιτικής χωρίς υποχρέωση προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων ειδοποιούνται για τις αλλαγές, εφόσον ο νόμος το απαιτεί.

Η παρούσα δήλωση επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά την 7η Δεκεμβρίου 2022 και βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της BLUESTREAM.

Σχετικά με την επεξεργασία δεδομενων μέσω βιντεοεπιτήρησης

Σχετικά με την Ενημέρωση Β' επιπέδου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη πατήστε εδώ

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στις εταιρικές εκδηλώσεις μας πατήστε εδώ